ПРОДУКТИ
 

Генератор на Водород EhybridCar

EhybridCar е генератор на водород (H2)*, извличан от вода (H2O) чрез електролиза**. Методът е приложим към всички видове двигатели с вътрешно горене – дизел, бензин, газ и метан.

E
hybridCar произвежда водород от дестилирана вода и катализатор. Устройството се свързва с 12V (или 24V) мощност от автомобила и се смесва с кислород преди да се инжектира в двигателя.
 
Кислородът и водородът се смесват с горивото и произвеждат нова горивна смес, много по-мощна и чиста от всички видове други горива, която дава много по-малък разход на гориво. Водородът притежава повече мощност в съотношение енергия – тегло от който и да е друг вид гориво, като повишава мощността на двигателя и удължава живота му. В резултат на изгарянето на новосъздадената смес се образува пара, която спомага за почистване на натрупаните отлагания в изпускателния колектор.

EhybridCar е изцяло автономна система, която произвежда водород само когато се подаде контакт. Системата е НАПЪЛНО БЕЗОПАСНА, тъй като не се съхранява водород под налягане.

EhybridCar работи без да се налагат промени и настройки по инжекциона и компютъра.

При използване на Н2О генератора не е установена промяна на структурата на металните части на двигателя. В процеса на работа водородът се свързва с кислорода от въздуха и изгаря много бързо в двигателя. Не се наблюдават окислителни процеси. Резултатът от смесена работа на конвенционално гориво и водород е наличието и на водни пари към изходните газове.

Конструкцията на генератора и монтажът към ДВГ се осъществяват по начин, при който се елиминира опасността от експлозия. При злополука (счупване на цилиндъра със сместта) генераторът спира веднага работа. Остатъчният водород е съвсем малко и се съединява моментално с кислорода от въздуха.

E
hybridCar намалява разходът на гориво между 15% – 40%, в зависимост от см³ на двигателя с вътрешно горене и използваното гориво. Съществува възможност за инсталация на повече от един генератор, като се получава още по-голяма икономичност, мощност и изключително малко замърсяване.

Системата EhybridCar за автомобили е налична в три варианта, според обема на двигателя:

  • EHO-450 - за двигатели с обем до 2.0 литра
  • EHO-750 - за двигатели с обем от 2.0 до 3.0 литра
  • EHO-1000 - за двигатели с обем над 3.0 литра


 
Кей Джи Варна ЕООД
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 256, сервиз RENAULT, DACIA ; GSM: 0886 425 912; 0878 106 681
гр. Пловдив, бул. Карловско шосе № 42, сервиз RENAULT, DACIA, NISSAN (Омникар Ауто); GSM: 0885 89 64 64; 0878 106 681