ПРОДУКТИ
 

Бутилки цилиндрични

Фирмата предлага:

Бутилка цилиндрична 230/ 30L Stako - дължина ..... mm
Бутилка цилиндрична 244/ 25L SAKA - дължина 615mm
Бутилка цилиндрична 244/ 30L SAKA - дължина 727mm
Бутилка цилиндрична 244/ 40L SAKA - дължина 950mm
Бутилка цилиндрична 300/ 40L Stako - дължина 646mm
Бутилка цилиндрична 300/ 50L Stako - дължина 793mm
Бутилка цилиндрична 300/ 55L Stako - дължина 867mm 
Бутилка цилиндрична 300/ 60L Stako - дължина 940mm
Бутилка цилиндрична 360/ 28L Stako - дължина 338mm
Бутилка цилиндрична 360/ 40L Stako - дължина 478mm 
Бутилка цилиндрична 360/ 55L Stako - дължина 632mm
Бутилка цилиндрична 360/ 60L Stako - дължина 686mm
Бутилка цилиндрична 360/ 70L Stako - дължина 789mm
Бутилка цилиндрична 360/ 80L Stako - дължина 892mm
Бутилка цилиндрична 360/ 90L Stako - дължина 996mm
Бутилка цилиндрична 360/100L Stako - дължина 1099mm
Бутилка цилиндрична 360/130L Stako - дължина 1411mm
Бутилка цилиндрична 360/ 28L MSM - дължина 338mm
Бутилка цилиндрична 300/ 40L MSM - дължина 646mm
Бутилка цилиндрична 360/ 40L MSM, SAKA - дължина 478mm (480mm)
Бутилка цилиндрична 360/ 50L MSM - дължина 582mm
Бутилка цилиндрична 300/ 55L MSM, SAKA - дължина 867mm (835mm)
Бутилка цилиндрична 360/ 60L MSM, SAKA - дължина 686mm
Бутилка цилиндрична 360/ 70L SAKA - дължина 686mm
Бутилка цилиндрична 360/ 80L MSM, SAKA - дължина 892mm
Бутилка цилиндрична 360/ 90L MSM, SAKA - дължина 892mm (994mm)
 
Кей Джи Варна ЕООД
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 256, сервиз RENAULT, DACIA ; GSM: 0886 425 912; 0878 106 681
гр. Пловдив, бул. Карловско шосе № 42, сервиз RENAULT, DACIA, NISSAN (Омникар Ауто); GSM: 0885 89 64 64; 0878 106 681