ПРОДУКТИ
 

Бутилки торидални вътрешни и външниФирмата предлага:

Бутилка тороидална вътрешна 180/30/30L SAKA - диаметър 550mm
Бутилка тороидална вътрешна 180/30/33L SAKA - диаметър 570mm
Бутилка тороидална вътрешна 180/30/37L SAKA - диаметър 600mm
Бутилка тороидална вътрешна 180/30/34L Stako - диаметър 565mm
Бутилка тороидална вътрешна 200/30/37L SAKA - диаметър 570mm
Бутилка тороидална вътрешна 200/30/42L Stako - диаметър 600mm
Бутилка тороидална вътрешна 200/30/43L SAKA - диаметър 600mm
Бутилка тороидална вътрешна 200/30/48L SAKA - диаметър 630mm
Бутилка тороидална вътрешна 220/30/38L SAKA - диаметър 550mm
Бутилка тороидална вътрешна 220/30/42L SAKA - диаметър 570mm
Бутилка тороидална вътрешна 220/30/47L SAKA - диаметър 600mm
Бутилка тороидална вътрешна 220/30/53L SAKA - диаметър 630mm
Бутилка тороидална вътрешна 220/30/57L SAKA - диаметър 650mm
Бутилка тороидална вътрешна 220/30/47L Stako - диаметър 600mm
Бутилка тороидална вътрешна 220/30/35L MSM - диаметър 550mm
Бутилка тороидална външна 200/0/40L SAKA - диаметър 570mm
Бутилка тороидална външна 200/0/46L SAKA - диаметър 600mm
Бутилка тороидална външна 200/0/51L SAKA - диаметър 630mm
Бутилка тороидална външна 200/0/47L Stako - диаметър 600mm
Бутилка тороидална външна 204/0/51L Stako - диаметър 630mm
Бутилка тороидална външна 200/0/54L Stako - диаметър 650mm
Бутилка тороидална външна 220/0/40L MSM - диаметър 550mm
Бутилка тороидална външна 220/0/42L SAKA - диаметър 550mm
Бутилка тороидална външна 220/0/46L SAKA - диаметър 570mm
Бутилка тороидална външна 220/0/51L SAKA - диаметър 600mm
Бутилка тороидална външна 220/0/57L SAKA - диаметър 630mm
Бутилка тороидална външна 220/0/61L Stako - диаметър 650mm

 
Кей Джи Варна ЕООД
гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 256, сервиз RENAULT, DACIA ; GSM: 0886 425 912; 0878 106 681
гр. Пловдив, бул. Карловско шосе № 42, сервиз RENAULT, DACIA, NISSAN (Омникар Ауто); GSM: 0885 89 64 64; 0878 106 681